ششمين دوره مسابقات قرآن حوزه هاي علميه برگزار شد

NewsPic NewsPic

مديران رسانه‌اي مشهد همراه روابط عمومي حوزه علميه خراسان

NewsPic NewsPic

باید یک نفَس جدیدی به تلاش‌های اقتصادی دمیده شود

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی تبلیغ و آموزش های کاربردی مرکز آموزش مرکز مشاوره سیاسیدفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱ - کدپستی: ۹۱۳۴۷۱۴۱۵۴
Email : i c t @ m a i l k h . c o m